صفحه اصلی | نمايش کلی کتاب ها | دسته بندی موضوعی | سبد خريد | درباره ما | ارتباط با ما
سيره نظامي اميرالمومنين؛
مطالعه و بررسي ديدگاه ها و سيره امام علي (ع) در حوزه مسائل انساني و اجتماعي ، از جمله حوزه مسائل نظامي ، از ...
توضيح کتاب :

مطالعه و بررسي ديدگاه ها و سيره امام علي (ع) در حوزه مسائل انساني و اجتماعي ، از جمله حوزه مسائل نظامي ، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است .

در کتاب حاضر کوشش شده ، با نگاه مطالعات سيره اي ، سيره آن حضرت در بخش نظامي مورد بررسي قرار گيرد .

بنابراين - پس از ذکر مباحث مقدماتي - نوع نگاه حضرت علي (ع) به مسائل نظامي در ساختار حکومت ، مديريت نظامي حضرت علي (ع) قبل از جنگ ، به هنگام جنگ و پس از جنگ ، مورد بررسي قرار گرفته و تلاش شده است تا به مهم ترين شبهات موجود در اين حوزه پاسخ داده شود.


Home | Contact Us | About Us