صفحه اصلی | نمايش کلی کتاب ها | دسته بندی موضوعی | سبد خريد | درباره ما | ارتباط با ما
وحي از محضر بزرگان؛
در تفسير وحي سه رهيافت کلامي ، فلسفي و عرفاني در ميان متفکران اسلامي معاصر وجود دارد . در اين نوشتار با استفاده از...
توضيح کتاب :

در تفسير وحي سه رهيافت کلامي ، فلسفي و عرفاني در ميان متفکران اسلامي معاصر وجود دارد . در اين نوشتار با استفاده از آثار شش تن از بزرگان معاصر حوزه ، حضرات اساتيد علامه طباطبايي شهيد مطهري ، محمد تقي جعفري ، جوادي آملي ، مصباح يزدي ، جعفر سبحاني به پرسشهايي در اين زمينه پاسخ داده شده است :

وحي و الهام چيست ؟ تفاوت آن دو کدام است ؟

آيا وحي عقلا ممکن است ؟

مسموعات و مشهودات وحياني امري ذهني اند يا از واقعيت حکايت دارند ؟

آيا وحي نوعي نبوغ است ؟

آيا وحي تجلي روان ناخودآگاه پيامبر نيست ؟

تجربه ديني و تجربه عرفاني چيست و تفاوت اين دو با وحي چيست ؟

پيامبران چگونه وحي الهي را از القائات شيطاني تمييز مي دهند؟تعداد صفحات :210Home | Contact Us | About Us