صفحه اصلی | نمايش کلی کتاب ها | دسته بندی موضوعی | سبد خريد | درباره ما | ارتباط با ما
نام کتاب : پرسمان مدرنيسم و پست مدرنيسم
نويسنده : منصور نصيرى
انتشارات : انتشارات مركز مديريت حوزه ى علميه قم
قيمت : 23000 ريال
تعداد موجود : 1635
توضيح کتاب :


مدرنيسم نوعى ايدئولوژى و مكتب است و مدرنيست به كسى گفته مى شود كه معتقد باشد آن وضعيتى كه در غرب پس از رنسانس رخ داده، يك وضعيت ضرورى و حتمى و از طرف ديگر، مطلوب و مفيد است، يعنى هم مطلوب و شايسته است و هم بايسته  و ما حتماً بايد همان وضعيت جديدى را كه در آن جا تحقق پيدا كرده است، بسته بندى شده در جامعه ى خودمان وارد و اجرا كنيم. مدرنيسم حتى در غرب هم مخالفانى دارد؛ مثل سنت گرايان و بعضى تاريخ نگاران، خصوصاً در رمانتيك، مخالف اين مكتب و ايدئولوژى اند؛ و اخيراً پست مدرنيست هايى، مثل هابرماس، نيز كاملا با اين ايدئولوژى مخالف اند. اين ها اين فرآيند تاريخى را نه تنها ضرورى نمى دانند، بلكه آن را نامطلوب و تغييرش را ضرورى مى دانند


تألیف پیش‎رو در ضمن سه بخش به مباحثی درباره‎ی مدرنیسم و مسائل مرتبط با این دو پرداخته است؛ معنای مدرنیسم، ویژگیهای معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی، و جامعه شناختی مدرنیسم، تفاوت‏های جامعه‏ی مدرن و سنتی، پیامدهای مدرنیته.


معنای پست مدرنیسم، مشخصه‎‎های پست مدرنیسم، رابطه‎ی آن با دین.


نوگرایی اسلامی، دل مشغولی نوگرایی اسلامی، چگونگی پاسخ‏گویی اسلام نسبت به نیازهای انسان در عصر جدید.


Home | Contact Us | About Us

افرادی که تمایل دارند کتابهای این مرکز را تهیه کنند بعد از سفارش یک یا چند کتاب با مراجعه به سبد خرید وجه تعیین شده را به یکی از حسابهای زیر واریز و بعد از ثبت شماره فیش واریزی از طریق تماس تلفنی 37737217 ـ 025 داخلی 111 اطلاع داده تا کتاب های مورد نظر ارسال شود.
تجارت صفائیه قم: 1531102327
ملی حجتیه قم: 0103569613009
صادرات غدیر قم: 0103665719006
صفحه اصلی | تماس با ما | ارتباط با ما