صفحه اصلی | نمايش کلی کتاب ها | دسته بندی موضوعی | سبد خريد | درباره ما | ارتباط با ما
نام کتاب : پلوراليسم ديني
نويسنده : تحقيق مرکز مطالعات و پاسخ گويي
انتشارات : مرکز مديريت حوزه عليمه قم
قيمت : 4000 ريال ريال
تعداد موجود : 2
توضيح کتاب :


ما در جهاني به سر مي بريم که امور آن بسيار پيچيده تو در تو و تا حدودي حيرت آور است. مردم با اعتقادات ديني گوناگون در آن زيست مي کنند تنوع اديان به قدري زياد است که حتي يک گزاره ي آن ها در يک قالب نمي گنجد. اين کثرتها نه تنها در حوزه ي دين و اعتقاد ديني بلکه در حوزه هاي فرهنگ، زبان، انديشه، علم، فلسفه، هنر، تمدن و ده ها مقوله ي ديگر نيز سرايت کرده است.


سخن اصلي در پلوراليسم ديني تبيين کثرتها و اختلافها و تنوع هاست و اين که اديان و مذاهب در زمينه ي اين کثرت ها چه تلقي و اظهار نظري دارند و آيا مي توان از حقانيت و صدق همه ي اعتقادات ديني سخن گفت؟


Home | Contact Us | About Us

افرادی که تمایل دارند کتابهای این مرکز را تهیه کنند بعد از سفارش یک یا چند کتاب با مراجعه به سبد خرید وجه تعیین شده را به یکی از حسابهای زیر واریز و بعد از ثبت شماره فیش واریزی از طریق تماس تلفنی 37737217 ـ 025 داخلی 111 اطلاع داده تا کتاب های مورد نظر ارسال شود.
تجارت صفائیه قم: 1531102327
ملی حجتیه قم: 0103569613009
صادرات غدیر قم: 0103665719006
صفحه اصلی | تماس با ما | ارتباط با ما